หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ และ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต ฉลอง 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย – อเมริกา “3rd Marine Expeditionary Force Band” sukitti ( 2019-07-11 08:22:39)

สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมกันคิดให้ยิ่งใหญ่และสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราในกิจกรรม Think Big and Drive Change sukitti ( 2019-06-28 09:24:35)

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัปดาห์ฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Dare to be Different” sukitti ( 2019-06-28 09:23:44)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน sukitti ( 2019-06-18 09:22:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 sukitti ( 2019-06-18 09:19:35)

มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ครั้งใหญ่ ปรับโฉมใหม่เพื่อต้อนรับปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-06-04 12:28:28)

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-06-04 12:26:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจมากมาย สมัครได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป sukitti ( 2019-05-29 08:37:36)

มหาวิทยาลัยพายัพกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-29 08:36:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มาติดต่อสอบถาม หรือสมัครเข้าศึกษาต่อนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อได้ที่บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก sukitti ( 2019-05-15 14:24:02)