หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       กำหนดการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

กำหนดการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี โดย ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพ่อ แม่ ญาติมิตร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เตรียมการถ่ายทอดสด พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ทาง Internet ที่ www.payap.ac.th และ ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศและพิธีการทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz. 


กำหนดการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสายธารธรรม

วันพุธที่ 7พฤศจิกายน 2561

08.00 –09.00 น. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคนตรวจสอบรายชื่อและนั่งตามที่ที่จัดไว้  ณ อาคารสายธารธรรม
09.00 น. ผู้บริหาร  คณาจารย์  และประธานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมกัน ณ อาคารสายธารธรรม
09.00 –09.45 น.
 • อธิการบดีกล่าวต้อนรับ ในนามของมหาวิทยาลัยพร้อมแนะนำผู้บริหาร
 • ประธานคณะกรรมการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรกล่าวต้อนรับ  แนะนำประธานฝ่ายต่าง ๆ และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพกล่าวต้อนรับ (หลังการกล่าวต้อนรับ  เชิญผู้บริหาร  คณาจารย์  และประธานฝ่ายต่าง ๆ ตามอัธยาศัย)
09.45 –10.00น. ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ  แนะนำคณะอนุกรรมการฯ  พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการต่าง ๆ
10.00 –12.00 น. กลุ่มที่ 1  ฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร
13.00 –15.00 น. กลุ่มที่ 2  ฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร
15.00 –17.00 น. กลุ่มที่ 3  ฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร
18.00 –20.00 น. กลุ่มที่ 4  ฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 8พฤศจิกายน 2561

08.30 –10.00 น. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทั้งหมด  ฝึกซ้อมการรับปริญญารวม****
10.00 –10.30 น. พัก
10.30 –11.30 น. ฝึกซ้อมการตั้งแถวและซ้อมเดินไปบริเวณพิธี
12.00 –13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เลี้ยงอาหารตามจุดต่าง ๆ 2 จุด)
13.00 –16.00 น. เริ่มฝึกซ้อมรวม  ตั้งแต่การตั้งแถวจนเสร็จพิธี****
****คณบดีฝึกซ้อมขานชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต 

วันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  2561

การถ่ายภาพ

08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคณะพร้อมกัน ณ อาคารสายธารธรรม
08.30น. ถ่ายภาพบัณฑิต  เรียงตามลำดับตามที่อนุกรรมการฝ่ายถ่ายภาพกำหนด
การฝึกซ้อมใหญ่
15.00 –17.00 น. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคนรายงานตัว  ณ สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
17.00 –17.45 น. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน  ตั้งขบวนตามสถานที่ที่กำหนด
(จะมีการเช็คชื่อระหว่างเวลา 17.15 –17.45 น.) 
18.00 น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่อาคารสายธารธรรม
18.30 –20.30 น. เริ่มฝึกซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่  41****
 ****(คณบดีฝึกซ้อมขานชื่อ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต  ทั้งฝึกซ้อมรวม และซ้อมใหญ่)

หมายเหตุ :
 1. การซ้อมย่อยแบ่งได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคน บัณฑิตวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  วิทยาลัยดุริยศิลป์  วิทยาลัยนานาชาติ  และคณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 2 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
กลุ่มที่ 3 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์ เดิม) และคณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการตลาด)
กลุ่มที่ 4 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 1. การถ่ายภาพ  ผู้บริหาร คณาจารย์  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคนสวมครุยวิทยฐานะ
 2. การฝึกซ้อมใหญ่  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน สวมครุยวิทยฐานะ(บัณฑิตชาย อนุญาตให้ใส่กางเกงขายาวสีดำในวันนี้ได้)
ข้อควรทราบ :
 1. การลงทะเบียนและรายงานตัว  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 2. การรับสูจิบัตร  ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน รับสูจิบัตรและบัตรเชิญได้ในวันศุกร์ที่  9 พฤศจิกายน  2561
 3. การจัดที่นั่ง  มหาวิทยาลัยได้จัดที่นั่งสำหรับผู้ปกครอง แขกของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เพื่อชมพิธีประสาทปริญญาบัตรไว้ภายในบริเวณอาคารสายธารธรรม กรุณาอย่านำเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  เข้าไปในบริเวณพิธี และระหว่างพิธีจะไม่อนุญาตให้มีการเข้าออก ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 1 ท่านอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีได้ 2 ท่าน
 4. การขาดการฝึกซ้อม  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่ขาด การฝึกซ้อมใหญ่ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร
 5. การแต่งกาย
 6. วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2561
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงทรงสุภาพ สวมถุงเท้าสีเข้ม  สวมรองเท้าหุ้มส้น
มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมกางเกง) สวมรองเท้าหุ้มส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้วครึ่ง
หมายเหตุ  : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ให้นำหมวกมาด้วยทุกคน
 • วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561
ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีฟ้า กางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพ  ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
บัณฑิตชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทสีฟ้า กางเกงขายาวสีขาวทรงสุภาพ คาดเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยพายัพ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
มหาบัณฑิตหญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีฟ้าไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า (ไม่ใช้ผ้ามัน หรือผ้าลูกไม้) รองเท้าหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้วครึ่ง ไม่มีโลหะทุกชนิดประดับ
บัณฑิตหญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมและเข็มตรามหาวิทยาลัยพายัพ กระโปรงสีฟ้าไม่มีลวดลาย (ไม่ใช้ผ้ามันหรือผ้าลูกไม้) คาดเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยพายัพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้วครึ่ง ไม่มีโลหะทุกชนิดประดับ
        7. การสวมใส่เครื่องประดับ  ให้ใส่เฉพาะนาฬิกาข้อมือเพียงอย่างเดียวที่ข้อมือซ้าย
        8. การปรบมือ  ให้ที่ประชุมปรบมือหลังจากผู้สำเร็จการศึกษาคนสุดท้ายรับปริญญาบัตรแล้ว
        9. การรักษาเวลา  ขอให้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน โปรดรักษาเวลาและตรงต่อเวลา ตามที่คณะอนุกรรมการฯนัดหมาย
        10. ข้อห้าม งดการสูบบุหรี่  การถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ทุกชนิด และการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในบริเวณพิธีประสาทปริญญาบัตร
 
                                                      คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ  
                                                            27 สิงหาคม 2561