หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PAYAP UNIVERSITY INTERNATIONAL MINI-MARATHON 2019, THE COMPETITION TO WIN HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN TROPHY ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกัน รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน 2561 คลิกสมัครที่นี่ สำหรับประเภทการแข่งขันในปีนี้ประกอบด้วย
          - International Mini-Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
          - Half-Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร และ
          - Fun Run ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร

     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 851478 ต่อ 321