หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย CA PHOTO EXHIBITION 2018

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย CA PHOTO EXHIBITION 2018

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชาการสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 กันยายน - 21 ตุลาคม 2561 ณ Sleepbox Hotel Chiangmai เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในการทำงานให้กับนักศึกษาในทุกรายวิชาโดยเฉพาะวิชาที่เน้นการปฎิบัติเช่นวิชาด้านการถ่ายภาพ ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่ถ่ายภาพตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย ด้วยมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้สวยงามรวมถึงสื่อความหมายตามหลักนิเทศศาสตร์ โดยในปีการศึกษานี้ได้มีการบูรณาการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นธีมของภาพถ่ายที่จะนำเสนอก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมผ่านมุมมองที่หลากหลาย 
     เมื่อนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายของตนเองแล้ว จะได้มีการนำเสนอผลงานฝีมือการถ่ายภาพของนักศึกษาให้สาธารณชนทั่วไปได้รับชมผ่านการจัดนิทรรศการภาพถ่าย "CA PHOTO EXHIBITION 2018" ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 18.00 - 20.00 น. และจัดแสดงต่อเนื่องไปถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ Sleepbox Hotel Chiangmai ถนนรัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053 851478 ต่อ 7516