หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2560

     ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2560 ในโอกาสนี้ผู้บริหารและบุคลากรจะได้พบปะพูดคุยกัน เพื่อรับทราบทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล เขตแม่คาว