หน้าหลัก     

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรมสายลมใต้เงาปีก ปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี

sukitti ( 2019-06-19 09:57:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2019-06-04 12:31:37)

คณะนิเทศศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ ปักหมุดไว้ แล้วไปให้สุดทาง แบ่งปันประสบการณ์การพูดและบุคลิกภาพนักสื่อสาร

sukitti ( 2018-10-18 09:57:46)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television)

sukitti ( 2018-10-18 09:55:03)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio

sukitti ( 2018-10-18 09:52:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

sukitti ( 2018-07-31 10:59:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2018-07-03 11:44:57)

คณะนิเทศศาสตร์ เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชาการถ่ายภาพ..

sukitti ( 2018-05-11 12:03:57)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน Good Bye Senior : ลูก CA ฮ่วมใจ๋ ล้านนาไทยตี้ฮัก

sukitti ( 2018-05-11 12:01:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์

sukitti ( 2018-03-15 21:51:58)