หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับคณะทำงานวิทยุชุมชนและทีวีสาธารณะของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ