หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา สายลมใต้เงาปีก ครั้งที่ 5

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา สายลมใต้เงาปีก ครั้งที่ 5

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา “สายลมใต้เงาปีก” ครั้งที่ 5 เพื่อเสริมสร้างจิตบริการให้นักศึกษาเสียสละเพื่อสังคมและบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก คริสตจักรเมืองฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่