หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดประกวด CA Freshy boys & girls ปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดประกวด CA Freshy boys & girls ปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมประกวด CA Freshy boys & girls 2016 เพื่อคัดเลือกดาวและเดือนของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสตูดิโอคณะนิเทศศาสตร์ สำหรับผลการประกวดเดือนคณะฯ ได้แก่นายชรินทร์ ศรีจันทร์ดร (ฟารีส) ส่วนดาวคณะฯได้แก่นางสาวกัลยาณี ตาดทอง (บีม)