หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา“สายลมใต้เงาปีก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา“สายลมใต้เงาปีก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา“สายลมใต้เงาปีก” ครั้งที่ 4 โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมกันสร้างอาคารโรงเรือนเอนกประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เป็นห้องเรียนและฝึกอาชีพ ณ โครงการพัฒนาเด็ก คริสตจักรเมืองฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559