หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

sukitti ( 2018-07-03 11:49:15)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2018-07-03 11:44:57)

คณะนิเทศศาสตร์ เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชาการถ่ายภาพ..

sukitti ( 2018-05-11 12:03:57)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน Good Bye Senior : ลูก CA ฮ่วมใจ๋ ล้านนาไทยตี้ฮัก

sukitti ( 2018-05-11 12:01:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์

sukitti ( 2018-03-15 21:51:58)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา สายลมใต้เงาปีก ครั้งที่ 5

sukitti ( 2017-07-21 12:29:33)

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย "สายลับ..ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5"

sukitti ( 2017-05-23 21:41:56)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา“สายลมใต้เงาปีก

sukitti ( 2017-05-23 21:41:50)

สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดประกวด CA Freshy boys & girls ปีการศึกษา 2559

onuma ( 2017-05-23 21:41:42)

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ร่วมทำดีเพื่อพ่อ .. บริการสกรีนเลข ๙ สีขาวบนเสื้อดำ

onuma ( 2017-05-23 21:40:39)