หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมไว้อาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการนิเทศศาสตร์คืนรัง : คืนสู่เหย้าต้อนรับพี่บัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมไว้อาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการนิเทศศาสตร์คืนรัง : คืนสู่เหย้าต้อนรับพี่บัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมไว้อาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการนิเทศศาสตร์คืนรัง : คืนสู่เหย้าต้อนรับพี่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ภาพโดยคุณวรรณวัชร์ มหาวรรณ คณะนิเทศศาสตร์)