หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย "สายลับ..ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5"

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย "สายลับ..ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5"

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย "สายลับ..ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5" โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/Hte31B